onsdag 1 april 2015

Ludvika Trollingklubb kör ingen KM serie 2015

P.g.a. avsaknad av nya eldsjälar som kunnat ta vid när gänget som startade klubben fått lov att minska engagemanget p.g.a. förändrade förhållanden i arbete eller familj så körs ingen KM tävling i klubbens regi 2015. 

Klubben stängs inte ner utan är vilande tillsvidare. Ev. kommer klubben att anordna resor till t.ex. Vänern eller liknande framöver. 


Vårt koncept med 100% Catch and release och enkel poängräkning har slagit väl ut och vi var först ut med att köra C&R på samtliga tävlingar, vilket rönte intresse från fiskepress, organisationer och webbmagasin! 

Vi som roddat med tävlingar och klubbadministrationen i övrigt tackar alla gamla och nyare medlemmar för dessa år med roliga tävlingar och många medverkande trollingteam. 


 Må de tunga huggen vara med er....../ LTK