onsdag 12 juni 2013

Inbjudan KM Deltävling 3 Barken 6 JULI

Inbjudan till KM deltävling 3 - Barken 6 JULI
Startplats: Båthamnen Smedjebacken

Skepparmöte och starttid: Skepparmöte klockan 20.00 vid parkeringen Fri start efter skepparmötet. Minst en person från resp. deltagande team skall närvara vid skepparmötet.

Målgång: Deltagande team skall senast 04.30 vara förankrade vid bryggorna vid startplatsen. Återlämnande av startkort skall ske till tävlingsledningen omedelbart efter förtöjning.
Kamera med kort på fisk mot mätbräda ska finnas tillhanda för ev. kontroller.

Fiskart: Gös

Deltagande: För att få deltaga krävs att samtliga deltagare (över 15 år) i respektive båt (Trollingteam) är medlemmar i Ludvika Trollingklubb. Medlemskap kan lösas på plats.
Startavgift: 200kr per team, betalas på plats. 100% går tillbaka till vinster.
Fiskekort: Giltigt trollingkort för Barkens FVO skall kunna uppvisas.
Övergripande fiske/ tävlingsregler:
Övergripande fiskeregler enligt gällande regler för Trolling på Barken (max 10 spön per båt)
Tävlingsledare Niklas Hedin Pär Aneman (Team Blackmaster)
 
Tävlingsform:Endast Trollingfiske.
Tävlingen är en "Catch and Release" tävling. Fångade Gösar /mäts mot en mätbräda samt fotograferas mot denna bräda med digitalkamera. Stjärtfenan skall ej vara ihopvikt. Fisken ska sedan varsamt återutsättas.


--
Mvh/ Ludvika trollingklubb
Kontakt:
ludvikatk@gmail.com