torsdag 19 april 2012

KM 2 Barken 29/4


Inbjudan till KM deltävling 2 

Välkomna till en spännande tävling på BARKEN den 29/4
OBS ! Föranmälan krävs! )

Ludvika Trollingklubb förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen p.g.a. dåliga väderförhållanden eller för få anmälda team vid anmälningstidens utgång. (min. 4 anmälda team krävs för att vi ska köra tävlingen) Meddelande om ev. inställande av tävlingen går ut via klubbens blogg. (länk till vänster)

 
Startplats: Hamnen i Smedjebacken.
Skepparmöte och starttid:  Skepparmöte 08.00 vid bryggorna. Fri start efter skepparmötet. Minst en person från resp. deltagande team skall närvara vid skepparmötet.
Målgång: Deltagande team skall senast 17.00 vara förankrade vid bryggorna vid startplatsen. Återlämnande av startkort skall ske till tävlingsledningen omedelbart efter förtöjning. Kamera med kort på fisk mot mätbräda ska finnas tillhanda för ev. kontroller.
Fiskart: Öring (Bonuspris till längsta gäddan som fotograferas mot mätbräda)
 

Deltagande: För att få deltaga krävs att samtliga deltagare (över 15 år) i respektive båt (Trollingteam) är medlemmar i Ludvika Trollingklubb. Medlemskap kan lösas på plats.
 
Startavgift: 200kr per team, betalas på plats. 100% går tillbaka till vinster. 
 

Fiskekort: Barkensjöarnas FVO´s fiskekort för trollingfiske gäller och skall finnas i båten.
Fiskekort kan bl.a. köpas vid YM´s fiske i Smedjebacken.
 
Övergripande fiske/ tävlingsregler:
 
Övergripande fiskeregler enligt gällande regler för Barkensjöarnas FVO
Tävlingsform:
Endast Trollingfiske.


Tävlingen är en "Catch and Release" tävling
. Fångade öringar ( i fortsättningen benämnda laxfiskar) mäts mot en mätbräda samt fotograferas mot denna bräda med digitalkamera. Stjärtfenan skall ej vara ihopvikt. Fisken ska sedan varsamt återutsättas.  

 
Resultatbedömning:
Maximalt 3 fiskar får räknas med i teamets totallängd. Endast fiskar över minimimått räknas.
 
Minimimått för att få räkna laxfisken till tävlingsresultatet är 40cm.
 
Alla fångade laxfiskar, som skall ingå i teamets tävlingsresultat måste fotograferas mot mätbrädan för att de ska räknas. Digitalbilderna används sedan för att verifiera längden.
 
FOTOGRAFERA MED DIGITALKAMERA, eller bra mobilkamera, OBS ! Startkortet skall alltid lämnas tillbaka till tävlingsledningen, detta p.g.a. att vi måste ha reda på om alla båtar kommit iland.
 
En tävlingskommitté bestående av Tävlingsledaren samt två (2) deltagare från olika team kommer att bedöma de inlämnade resultaten. (D.v.s. startkorten och de digitala bilderna ifrån resp. team.)
 
Vinnare:
Det trollingteam som har längst totallängd av max 3 fiskar vinner.
 
Övriga krav för deltagande:
Minst 2 personer i varje båt.
VHF radio och/ eller mobiltelefon med välladdat batteri skall finnas i båten.

Flytväst eller flytoverall är ett krav.  
Sjökort eller sjökortsplotter skall finnas i båten samt kompass.   
Ludvika trollingklubb kräver 100% nykterhet under tävlingarna. 
Priser: 
Ettan erhåller prispengar utifrån startavgiftens storlek.  
Bonuspris för tävlingens längsta inmätta gädda!
Utöver priserna tilldelas poäng enligt nedanstående poängberäkning.


Anmälan:

Föranmälan senast onsdag den 26/4 till :
Tävlingsledare: Stefan Lundgren mail: empott@bredband.net
eller tel: 076-780 01 91

Praktisk information:
Mätbrädor delas ut vid skepparmötet. Dessa lämnas sedan i retur efter tävlingen.
OBS!!! NI SOM HAR KVAR ERA MÅTTBRÄDOR FRÅN TIDIGARE TÄVLINGAR
TAG MED DESSA!!

Definitivt besked om eventuell inställande av tävlingen p.g.a. väderförhållanden

eller flytt av startplats läggs ut på klubbens blogg http://ludvikatrolling.blogspot.com
tidigast efter klockan 21:00 fredagen före  tävlingsdagen.
 
 
Allt deltagande i Ludvika Trollingklubbs tävlingar sker på egen risk!!!