söndag 21 augusti 2011

Tävlingsregler för Ludvika Trollingklubbs KM tävlingar!

På förekommen anledning vill vi inom styrelsen
och tävlingskommittén klargöra att tävlingsreglerna
ändras inför varje deltävling. Det finns alltså inga 
fastslagna "grundregler". Detta för att olika sjöar 
och fiskarter gör att förutsättningarna skiljer sig åt. 
T.ex. ställer vi högre krav på säkerhet och säkerhets-
utrustning när vi kör KM på Vänern än på våra hemma sjöar. 

Tävlingsregler läggs alltid upp c.a 14 dagar före på sidan 
"klubbtävlingar". Vi drar alltid reglerna kortfattat på 
skepparmötet före tävlingsstart. 

Vid ev. osäkerhet gällande regler i redan genomförda 
tävlingar finns oftast dessa regler kvar på webbsidan tills 
nästa tävlingsinbjudan skickas ut.