onsdag 4 maj 2011

Fw: 100 % Catch & release

Ludvika Trollingklubb blir första trollingklubben i Sverige som kör 100% Catch and release under sin klubbmästerskapsserie 2011. Detta beslutades på klubbens årsmöte i februari. Detta innebär att samtliga tävlingar kommer att avgöras genom mätning, fotografering samt sammanslagen längd på samtliga, eller ett bestämt antal fiskar som fångats. Det utmärkande är att direkt efter mätning och fotografering skall fisken utan fördröjning återutsättas. Klubbens styrelse ser detta som ett naturligt steg för trollingtävlingarnas utveckling då fokus allt mer hamnat på vikande fångster, både i våra närvatten som i våra stora sjöar Vänern och Vättern. Vi hoppas att fler trollingklubbar, tävlingsanordnare och fiskeguider hakar på då vi tillsammans på ett bättre sätt kan propagera för bättre fiskevård om vi själva tar fullt ansvar för att hålla vårt uttag ur fiskevattnen på en låg och rimlig nivå. Detta även i sjöar som Vänern och Vättern där sportfisket bygger på årliga utsättningar.