onsdag 23 februari 2011

Årsmöte Ludvika Trollingklubb, ikväll!

Hejsan!
 
Här kommer en påminnelse om Ludvika Trollingklubbs årsmöte ikväll 23 februari.
 
Klockan 19.00 vid Sporthallens konferensrum, nere vid bowlingen.
 
Se till att försöka komma på mötet så att vi i styrelsen känner att intresset för föreningen
består ,utan att komma på årsmötet har man inte heller någon stor mölighet att
påverka kommande säsongs upplägg av KM o.s.v. 
 
Dagordning
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Verksamhetsberättelse av ordförande
 5. Kassarapport av kassör
 6. Revisionsrapport av revisor
 7. Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
 8. Val av styrelsemedlemmar, revisor, funktionärer och suppleanter för 2011
  - Ordförande               1 år
  - Styrelseledamot       1 år
  - Kassör                       1 år
  - Tävlingsledare           1 år
  - Sponsringsansvarig   1 år
  - Revisor                      1 år
  - Styrelsesuppleant      1 år 
 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2011
 10.  Klubbmästerskapsserie 2011
  - styrelsens förslag
 11. Övriga engagemang 
 12. Övriga frågor
 13. Mötet avslutas
Välkomna
 
/Mattias

--
Mvh/ Ludvika trollingklubb
Kontakt:
ludvikatk@gmail.com